Přihlašovací systém - online kurzy

Přihlašování na online kurzy šití probíhá přes náš web www.sitisdanou.cz u jednotlivých kurzů.

Přihlašovací systém - kurzy v šicí dílně

Podrobný návod:

1. Na odkaze 
https://rezervace-kurzysiti.mareksommer.cz/public/login vyhledejte vytvořit účet, vyplňte požadované informace a registrujte se. 

2. Přihlaste na váš nový uživatelský účet vyplněním emailu a hesla.

3. Na úvodní stránce je zobrazeno vždy 7 dnů, pro posunutí na další týden slouží šipky v horní části. 

4. V jednotlivých dnech jsou zobrazeny kurzy s popiskem, termínem a možností si kurz rezervovat dle volných míst.

5. Jsou zde dvě možnosti, jak kurz uhradit. 
a) Vyberete si v horním menu "koupit kredit", kde jsou balíčky kreditů za určitou cenu. 1 kredit = 1 Kč. V nabídce jsou uvedeny všechny ceny kurzů. Zakoupíte si tedy přesný počet kreditů, který potřebujete (kurz za 1890 Kč - balíček 1890 kreditů). Vytvoříte objednávku balíčku, zaplatíte dle pokynů a po připsání platby na náš účet vám budou kredity aktivovány, poté můžete vytvořit rezervaci.

b) Naleznete si vybraný kurz a rezervujete si místo i bez potřebných kreditů. Systém vám místo rezervuje, ale nahlásí vám, že pro absolvování lekce, nemáte dostatek kreditů a vloží vám doplatek kurzu do košíku, kde opět objednávku zaplatíte dle pokynů. V případě, že se částka nepřipíše na náš bankovní účet do 3 dnů, vaše místo bude uvolněno dalším zájemcům.
Kredity nejsou časově omezené. Jednotlivé hodnoty balíčků vložených do nákupního košíku v eshopu se sčítají a vytvoří jednu objednávku.
6. Rezervace je možné zrušit tak, že si naleznete den, na který jste rezervaci vytvořili a zvolíte možnost "zrušit rezervaci".

 

Pravidla - platby, storno, zálohy

 

Uvedené částky za kurz jsou bez materiálu. Materiál si musíte přinést vlastní (nějaké látky a galanterii máme i na dílně). Tuto informaci se dozvíte vždy z podrobných informací, které vám posíláme před konáním kurzu na vaši emailovou adresu. Výjimkou jsou kurzy šití pro začátečníky, kteří mají materiál v ceně.

U některých víkendových kurzů je možnost zaplatit zálohu ve výši 500 Kč (nebo celou částku). Naleznete si víkendový kurz, na který se chcete přihlásit, vytvoříte rezervaci, při které se vám vloží objednávka do nákupního košíku, kde se v popisu objednávky u částky, nachází možnost označit políčko s popisem "Zaplatit pouze zálohu". Na víkendové kurzy musí být uhrazena minimálně záloha, abychom vám mohli rezervovat místo (viz níže pravidla). V případě, že se částka nepřipíše na náš bankovní účet do 3 dnů, vaše místo bude uvolněno dalším zájemcům. V případě, že jste uhradili pouze zálohu, musí být doplatek kurzu uhrazen nejpozději týden před konáním.

Pro přihlašování na hodiny volného šití musíte mít dostatek kreditů. V případě, že je nemáte a místo si chcete zarezervovat na poslední chvíli - i tuto možnost poskytujeme. Opět vytvoříte rezervaci na vybraný časový slot volného šití a automaticy se vám do košíku vloží doplatek za kurz, který ihned uhradíte dle pokynů. V případě, že se platba nepřipíše na náš bankovní účet do 3 dnů, vaše místo bude uvolněno jiným zájemcům. 

Přihlášení na pravidelné a dětské kurzy funguje na podobném principu - není zde možnost uhradit jen zálohu, ale celou částku. Vyberete si kurz, vytvoříte rezervaci, naleznete objednávku v nákupním košíku a uhradíte ji dle pokynů.

Kurzovné je zákazník povinen zaplatit na účet spolku dle ceny zvoleného kurzu (popř. zálohy* je-li umožněna) a to většinou bezhotovostně na účet spolku, nejčastěji přímo přes rezervační systém, ve kterém si zákazník kurz rezervoval. Rezervace je platná po připsání platby na účet spolku. V případě platby zálohy je pro definitivní zajištění místa v kurzu nutno doplatit zbývající část kurzovného nejpozději týden před konáním kurzu.

Vyjímku tvoří platba za dárkový poukaz, která proběhne oproti faktuře vystavené spolkem na základě objednávky poukazu. Poukaz je platný po připsání platby na účet spolku.

Hotovostní platba je umožněna pouze vyjímečně, na základě předchozí dohody zástupce spolku se zákazníkem. Jedná se převážně o případy, kdy by bezhotovostní platba nestihla proběhnout před konáním kurzu, jako jsou prodej místa v kurzu náhradníkovi, nebo „last minute“.

  • záloha je stanovena v minimální výši 500 Kč (minimální výše storno poplatku) a je nevratná.

Odhlášení z kurzu – storno poplatek:

Při odhlášení z kurzu nejpozději 7 dní před konáním kurzu je zákazníkovi vráceno kurzovné zkrácené o storno poplatek ve výši 500 Kč nevratné zálohy.

Pokud se zákazník odhlásí 2 – 6 dní před konáním kurzu, a to z prokazatelného vážného důvodu ( nemoc, hospitalizace atp.), bude mu vráceno kurzovné krácenné o storno poplatek ve výši jedné poloviny kurzovného.

Při odhlášení 24 hod a méně před začátkem kurzu bude zákazníkovi účtován storno poplatek v celé částce kurzovného.

Vrácení proběhne na základě dohody spolku a zákazníka a to buď formou kreditu v rezervačním systému nebo vrácením zbývající částky na účet zákazníka.

Podrobnější informace (co s sebou, strava, místo konání,..) vám budou zaslány vždy nejpozději týden před konáním kurzu na vaši emailovou adresu.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že je pro vás náš nový systém přehledný a srozumitelný.

Zpracování osobních údajů

1. Provozovatel kurzů šití postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 
2.  Pro registraci Uživatele v rezeračním systému kurzů je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci (pouze jmenné a adresní údaje).
 
3. Toto zpracování osobních údajů je nezbytné pro budoucí komunikaci s Uživatelem a poskytování kompletních informací ohledně kurzů, na které se uživatel sám přihlásí.
 
4. Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.